Postveien 13

Postveien 13

Nybygg på 3 etasjer under oppføring. Ledig 400 m2 lager i kjelleren med mulighet for kontor til i 1. etasje. 2. Etasje utleid i sin helhet. Ledige kontor i 3. etasje. Minimumsareal: ca 250 m2. Lagerdel ferdigstilles 3. kvartal 2016, kontordel ferdigstilles 1. kvartal 2017.

 

Informasjon