NON forvalter og leier ut næringsbygg i Ålesund kommune

NON leier ut i ale 5 bygg og 1 kai. I samarbeid med Lerstadveien 514 AS er det under oppføring et nybygg i Postveien 13 som har ledige areal.

Vårt konsept består i å levere behovstilpassede lokaler til våre kunder.

Ove Bjørkavåg
917 29 152
ove@non.no